De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen u en de voetspecialist, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

  • Na een consult, behandeling ontvangt u een factuur. Deze kunt u ter plaatse per pin betalen.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het declareren van deze factuur bij de zorgverzekeraar. (afspraken na 31 juli 2019 kunnen niet meer gedeclareerd worden).
  • Gemaakte afspraken (ter plaatse of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren zonder kosten geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden in rekening te brengen.
  • Omdat  Voet-specialist Robin Captijn er naar streeft wachttijden zo kort mogelijk te houden betekent te laat komen – zeker in drukke tijden – een nieuwe afspraak maken. Als de tijd en ons werkschema het toelaten, proberen wij je uiteraard alsnog te helpen.
  • Hoewel wij ons uiterste best doen om onze informatie correct en actueel te houden kunnen we nooit 100% zeker zijn of dit ook daadwerkelijk zo is. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan door ons afgegeven informatie m.b.t. vergoedingen van zorgverzekeraars. We adviseren u dan ook om hiervoor altijd uw zorgverzekeraar te raadplegen. Per augustus 2019 zijn declaraties bij zorgverzekeraars niet meer mogelijk.
  • Garantie: Uw voetspecialist verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Oefen hulpmiddelen, we kunnen daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen geven. Onvoldoende resultaat van de behandeling of oefenmiddelen geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
  • U gaat de voet training op eigen risico aan.