Werkwijze

Anamnese

Een uitgebreide anamnese wordt gedaan om uw klachtenpatroon in kaart te brengen.
Hierna volgt een functie onderzoek, dit aangevuld door een aantal specifieke testen, om een zo goed mogelijke diagnose te kunnen stellen.

Een contourafdruk van uw voeten in stilstand, helpt bij het controleren op de juistheid van de bevonden resultaten en de voortgang. In een aantal gevallen (m.n. rug- en statiekklachten), kan een aanvullend onderzoek nodig zijn om eventuele afwijking om de stand van bekken en wervelkolom in kaart te brengen.

Op basis van de gevonden resultaten kijk ik wat voor u de meest geschikte behandelmethode is. Dat kan in de meeste gevallen d.m.v. het voettraings programma of eventueel aangevuld met een iliopsoas of triggerpoint behandeling.

Bij neuropatische klachten in de voet waarbij ik vermoed dat het uit verzuring is ontstaan zet ik mijn combinatie therapie in.

Opbouw

Opbouw werkwijze:
   • 1e afspraak intake gesprek (klachtbeschrijving)
   • Een beweeg- en loopanalyse maken
   • Een contourafdruk van beide voeten maken
   • Weging op twee weegschalen om de balans verdeling inzichtelijk te krijgen
Therapie frequentie
   • Drie tot vijf afspraken (verdeeld over 3 maanden afhankelijk van klacht)
   • Na laatste bezoek na drie maanden controleafspraak (indien gewenst)
Doel van de therapie:
   • Het herstellen van de drie voetbogen
   • Het soepel en bewegelijk maken voorvoet
   • Het sterker maken van voet- en enkelspieren
   • Het op de juiste lengte brengen van de spieren van de onder- en bovenbenen
   • Lopen op een natuurlijke manier

Resultaat

We zien dat wanneer de bewegingen zorgvuldig en iedere dag gedaan worden de voetbogen zich gaan herstellen. Als de spieren en pezen hersteld zijn dan zal ook de loop weer op een natuurlijke manier plaats gaan vinden. Uw klachten zullen afnemen en/of geheel verdwijnen. Na drie maanden een controle afspraak om te zien of de voeten veranderd zijn en wat er nog nodig zal zijn om de voeten nog beter te maken of welk onderhoud u zal moeten doen om de voeten in goede conditie te houden.

Het enige wat belangrijk is, is dat u zo snel en zo efficiënt mogelijk van uw klachten afkomt.